Tại Orgafarm Việt Nam, chúng tôi cam kết thực hiện chính sách bảo mật nghiêm ngặt nhất đối với sự riêng tư cũng như bất kỳ thông tin nào được khách hàng cung cấp. Tất cả dữ liệu chỉ được sử dụng để tạo quyền truy cập và thực hiện các chức năng tương tác trên website www.orgafarm.vn, hoặc để liên hệ trong trường hợp cần thiết. Orgafarm Việt Nam sẽ không gửi cho bạn những thông tin mà bạn không mong muốn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm về việc thực thi chính sách bảo mật, hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email hello@orgafarm.vn.