Quy định về việc ghi nhãn mỹ phẩm tại Việt Nam

Bất kỳ sản phẩm mỹ phẩm nào đang lưu hành trên thị trường Việt Nam đều phải tuân thủ việc ghi nhãn mác theo quy định tại thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y Tế nhằm bảo vệ sức khỏe và lợi ích của người tiêu dùng. (Xem thêm…)

Nhập khẩu và kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu

Theo thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế Việt Nam, trước khi làm thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm tại cơ quan Hải quan, doanh nghiệp phải thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sẽ do Cục quản lý dược – Bộ y tế cấp. (Xem thêm…)